Prakiraan Cuaca SAMBAS

Pertanian

PERTANIAN

A. Tanaman Pangan

     Hasil pembangunan di sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan, manfaatnya sudah dirasakan oleh sebagian besar penduduk di Kabupaten Sambas. Untuk itu, produksi pangan baik beras maupun non beras perlu terus ditingkatkan guna lebih memantapkan swasembada pangan. Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Secara umum peningkatan produksi tanaman pangan di Kabupaten Sambas masih sangat dipengaruhi bertambahnya luas panen. Data Luas Lahan menurut Penggunaan di Kabupaten Sambas.

Luas Lahan Menurut Pengunaannya

Di Kabupaten Sambas Tahun 2018

NO PENGGUNAAN LAHAN

KECAMATAN

SELAKAU SELAKAU T PMK SALATIGA SEMPARUK TEBAS TKR JAWAI JWI SEL SEBAWI SAMBAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 LAHAN PERTANIAN
1,1 Lahan Sawah             4.663,0              2.835,0            2.127,0            3.244,0           4.180,0               5.001,0            2.160,0              5.678,0            3.919,0             1.430,0               1.345,0
a Irigasi                   -                    -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                  -                   -                    -
b Tadah Hujan       4.663,00        2.835,00                  -       3.244,00      4.180,00                    -      1.822,00                    -      3.919,00        1.430,00         1.345,00
c Pasang Surut                   -                    -       2.127,00                  -                  -         5.001,00         338,00        5.678,00                  -                   -                    -
d Rawa Lebak                   -                    -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                  -                   -                    -
1,2 Lahan Pertanian Bukan Sawah          4.378,00          10.438,00          5.261,00          2.380,00         1.525,00          31.613,00         4.973,00          13.261,00         5.238,00         13.016,00          19.982,00
a Tegal / Kebun          442,00           970,00           50,00       1.160,00      1.254,00         5.125,00      1.238,00        8.981,00         267,00        4.374,00         5.363,00
b Ladang / Huma                   -           100,00                  -                  -                  -             50,00                  -           485,00                  -                   -                    -
c Perkebunan       2.799,00        3.042,00       1.300,00       1.120,00         205,00       21.253,00      3.735,00                    -      4.359,00        5.814,00       11.280,00
d Hutan Rakyat          221,00        1.210,00       3.211,00                  -            5,00           350,00                  -                    -             2,00                   -         1.988,00
e Padang pengembalaan/rumput            25,00                    -                  -                  -                  -                    -                  -                    -                  -                   -                    -
f Hutan Negara          694,00        5.116,00          200,00          100,00                  -         3.600,00                  -                    -                  -          342,00                    -
g Sementara tidak diusahakan                   -                    -          469,00                  -           50,00         1.160,00                  -           855,00         260,00                   -         1.351,00
h Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)          197,00                    -           31,00                  -           11,00             75,00                  -        2.940,00         350,00        2.486,00                    -
2 LAHAN BUKAN PERTANIAN       3.910,00        3.026,00       3.712,00       2.651,00      3.310,00         2.950,00      1.183,00           460,00         194,00        1.699,00         3.339,00
LUAS KECAMATAN        12.951,00          16.299,00        11.100,00          8.275,00         9.015,00          39.564,00         8.316,00          19.399,00         9.351,00         16.145,00          24.666,00

NO PENGGUNAAN LAHAN KECAMATAN JUMLAH  
    SAJAD SJK SUBAH GALING SJG TGRN TL.KRM PALOH  
1 LAHAN PERTANIAN 14 15 16  17  18  19  20  21  22   
1,1 Lahan Sawah 1.454,0 3.190,0 820,0 3.656,0 1.620,0 4.395,0 6.165,0 4.497,0 62.379  
a Irigasi - - - - 160,00 - - - 160  
b Tadah Hujan 1.454,00 1.750,00 720,00 3.656,00 1.460,00 3.720,00 6.165,00 4.497,00 46.860  
c Pasang Surut - 1.440,00 - - - 675,00 - - 15.259  
d Rawa Lebak - - 100,00 - - - - - 100  
1,2 Lahan Pertanian Bukan Sawah 7.774,00 22.396,00 60.810,00 19.987,00 135.855,00 10.274,00 39.081,00 107.702,00 515.944  
a Tegal / Kebun 1.985,00 2.386,00 55,00 2.802,00 1.308,00 49,00 1.570,00 2.475,00 41.854  
b Ladang / Huma - 125,00 355,00 - 650,00 200,00 - 75,00 2.040  
c Perkebunan - 14.443,00 56.465,00 6.898,00 8.228,00 5.228,00 11.628,00 5.325,00 163.122  
d Hutan Rakyat 1.372,00 542,00 350,00 500,00 - 1.200,00 150,00 7.882,00 18.983  
e Padang pengembalaan/rumput - 4,00 8,00 - - 175,00 - 50 262  
f Hutan Negara 185,00 618,90 3.217,00 342,00 58.404,00 - 3.015,00 38.938,00 114.772  
g Sementara tidak diusahakan 204,00 650,00 335,00 370,00 1.439,00 1.581,00 3.015,00 15.975,00 27.714  
h Lainnya (tambak, kolam, empang, dll) 4.028,00 3.627,10 25,00 9.075,00 65.826,00 1.841,00 19.703,00 36.982,00 147.197  
2 LAHAN BUKAN PERTANIAN 266,00 3.540,00 2.825,00 9.657,00 1.645,00 3.998,00 10.197,00 2.685,00 61.247  
LUAS KECAMATAN 9.494,00 29.126,00 64.455,00 33.300,00 139.120,00 18.667,00 55.443,00 114.884,00 639.570

B. Tanaman Buah-Buahan

      Di Kabupaten Sambas terdapat tanaman buah-buahan yang terdiri dari Tanaman buah-buahan semusim dan Tanaman buah-buahan tahunan. Salah satu tanaman buah-buahan yang potensial di Kabupaten Sambas adalah jeruk siam. Keberadaan jeruk siam di Kabupaten Sambas telah ada sudah lama dan banyak mengalami pasang surut baik program budidaya dan manajemen. Jeruk siam di Kabupaten Sambas pernah menjadi unggulan dan andalan di Kabupaten Sambas, akan tetapi saat ini produksi mulai menurun sejak beberapa tahun terakhir. Pengembangan produk jeruk dapat dilakukan dengan industri berbagai macam produk olahan yang disukai dan dibutuhkan konsumen, seperti : jus, minyak atsiri, Fruit Leather, selai, soft candy, ekstraksi minyak jeruk, konsentrat jus jeruk, etanol dari limbah jeruk, dan d-limonin. Selain jeruk saat ini di Kabupaten Sambas juga dikembangkan Buah Naga. Sentra tanaman buah naga terdapat di Kecamatan Jawai dengan luas ± 100 Ha yang merupakan  tanaman swadaya masyarakat. Produksi buah naga 1 Ton/Ha dengan waktu panen 20 bulan. Penggunaan lahan per hektar sebanyak 1.000 Ha. Untuk Pemasaran buah naga ke Pontianak. Lahan yang potensial untuk pengembangan buah naga di Kecamatan Jawai seluas ± 300 Ha.  Data jenis tanaman, luas areal tanaman, luas panen dan jumlah produksi tanaman buah-buahan.

DATA LUAS TANAMAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN TAHUNAN
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018
(Dalam Satuan Hektar)
Komoditi Kecamatan
Selakau Selakau Timur Pemangkat Salatiga Semparuk Tebas Tekarang Jawai Jawai Selatan
Alpukat - - - - - 0,10 - - 0,18
Belimbing - - 0,18 0,11 0,17 0,17 0,17 2,92 1,85
Duku/Langsat - - 0,75 1,35 0,10 17,00 0,50 9,92 1,74
Durian 0,10 21,80 7,71 1,34 1,20 29,00 1,75 2,80 6,03
Jambu Biji 0,28 0,33 0,27 0,38 0,13 2,83 0,38 0,57 0,87
Jambu Air 0,90 1,50 0,32 1,50 0,50 8,05 1,55 4,00 8,12
Jeruk Siam 305,00 99,25 50,00 1.115,74 725,00 3.050,00 710,50 106,25 480,98
Jeruk Besar 0,25 - - - 0,07 13,50 0,61 1,50 2,53
Mangga 6,93 7,79 27,02 21,03 6,10 20,50 4,05 81,00 21,36
Manggis - - - 0,40 0,10 0,65 0,50 0,10 -
Nangka/Cempedak 0,95 47,82 0,80 4,30 5,20 11,05 2,00 31,20 5,89
Nenas - 0,12 - 0,21 0,15 3,36 0,12 0,50 0,01
Pepaya 0,31 - 0,57 0,41 0,17 1,95 0,55 14,55 8,28
Pisang 12,10 6,93 11,00 1,75 6,05 44,50 90,15 63,80 84,18
Rambutan 0,50 3,70 0,80 1,65 0,60 15,70 1,60 33,85 24,54
Salak 0,66 - - - 0,03 0,01 0,13 0,10 0,70
Sawo 15,50 - 0,90 - 1,45 38,30 100,50 64,25 87,29
Sirsak 0,40 - 0,08 - 0,33 1,80 0,97 2,53 1,73
Sukun - - 0,35 0,50 0,10 0,45 0,40 6,50 3,14
Melinjo 0,05 - - - - - 0,05 0,37 0,36
Petai 1,50 - 3,23 0,50 0,10 9,02 0,85 24,95 3,36
Jengkol - - - 0,40 0,25 3,33 62,20 11,20 0,49

 

                       
Komoditi Kecamatan

Sebawi

Sambas

Sajad

Sejangkung

Subah

Galing

Sajingan B

Tlk. Keramat

Tangaran

Paloh Jumlah
Alpukat - - - - - - - - - - 0,28
Belimbing - - 1,25 0,11 3,80 - - - - - 10,73
Duku/Langsat 1,25 27,50 7,56 8,94 24,62 2,90 15,20 0,75 - 0,60 120,68
Durian 317,50 212,42 23,98 97,50 70,63 2,76 133,20 - - 53,48 983,20
Jambu Biji 0,80 0,92 3,10 0,50 2,82 - - - - 0,29 14,47
Jambu Air 2,55 1,90 4,94 0,55 24,46 - - - - 1,38 62,22
Jeruk Siam 628,88 946,09 1,68 90,00 1,55 23,18 2,47 46,00 54,00 5,96 8.442,51
Jeruk Besar 1,93 3,25 0,24 0,22 0,24 0,41 - - - 0,25 25,00
Mangga 2,50 8,22 1,84 8,34 8,70 11,36 2,95 6,15 - 85,12 330,96
Manggis 1,80 28,23 0,77 0,47 2,11 0,89 - - - 0,50 36,52
Nangka/Cempedak 1,50 108,36 42,65 2,02 14,21 24,13 6,10 7,20 - 2,99 318,37
Nenas 0,05 0,02 0,38 0,02 0,01 0,49 0,78 0,33 - 0,59 7,14
Pepaya 0,57 0,26 1,31 0,10 0,67 0,72 1,78 - 1,40 0,53 34,11
Pisang 1,55 1,50 9,37 4,80 0,94 4,86 18,98 44,25 5,80 6,87 419,36
Rambutan 16,60 14,27 108,46 373,30 36,93 16,66 17,60 103,00 - 5,40 775,16
Salak 0,03 0,16 0,07 0,08 0,30 - - 106,80 - - 109,05
Sawo 11,90 0,77 0,50 0,20 2,25 - - - - 1,50 325,31
Sirsak 1,37 1,86 0,87 0,07 0,43 - - 0,30 1,00 - 13,74
Sukun - 6,56 0,08 0,10 2,59 0,74 2,00 - - - 23,51
Melinjo - 0,67 0,25 - 0,15 - - - - 0,23 2,13
Petai 3,70 27,10 40,61 7,75 101,00 9,99 3,14 2,40 - 0,65 239,85
Jengkol 2,50 11,00 7,71 4,50 6,99 94,01 - - - 0,80 205,38

 

DATA PRODUKSI BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN TAHUNAN

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018

(Dalam Satuan Kuintal)

Komoditi Kecamatan
Selakau Selakau Timur Pemangkat Salatiga Semparuk Tebas Tekarang Jawai Jawai Selatan
Alpukat               -                    -                 -                    -                    -                 7,00                  -                    -                    -  
Belimbing               -                    -             8,00             29,50                  -               19,00               8,00           390,00             18,00
Duku/Langsat               -                    -                 -                    -                    -             700,00             19,00             32,00             42,00
Durian           1,00        1.620,00       730,00           388,00                  -          2.750,00             60,00             88,00             80,00
Jambu Biji         16,00               1,00         31,00             59,30                  -               75,00             22,00             98,00             59,00
Jambu Air         17,00                  -           10,00           210,00                  -             335,00             45,00           300,00           115,00
Jeruk Siam  15.366,00        1.474,00    2.475,00    293.498,00    126.144,00    339.559,40    125.336,00        7.039,00      40.329,00
Jeruk Besar         26,00                  -                 -                    -                    -          1.327,00           180,21           289,98             29,00
Mangga       427,00             45,00       640,00      37.470,00           188,00           471,00             96,96      20.035,00           648,00
Manggis               -                    -                 -                    -                    -                    -               52,00               2,00                  -  
Nangka/Cempedak         21,00           370,00         40,00           581,00                  -             192,00           108,00           855,00           152,00
Nenas               -               31,00               -             839,00           520,50           910,00             52,00        1.570,00             72,14
Pepaya       104,00                  -         206,00           189,00                  -             219,00           278,00        2.640,00           197,00
Pisang  10.030,00           851,00       900,00           278,00        1.495,00           820,00      18.020,00      14.464,00        3.722,00
Rambutan               -             300,00               -               10,00                  -          1.500,00           110,00        1.035,00             79,00
Salak           4,00                  -                 -                    -                    -                    -               18,00             46,00             82,00
Sawo       760,00                  -           10,00                  -               18,70           447,00      12.940,00        1.180,00        2.253,00
Sirsak           4,00                  -             6,50                  -                    -               49,00               7,20           153,00             35,00
Sukun               -                    -           11,00             14,20                  -                    -               10,00           354,00             31,00
Melinjo           1,00                  -                 -                    -                    -                    -                 3,00           167,00                  -  
Petai               -                    -           59,75             70,50                  -             275,00             41,00           462,00           171,00
Jengkol               -                 -               68,00                  -             109,00             47,00           413,00                  -  
Buah Naga               -                 -                    -                    -                    -                 7,00        1.584,00                  -  

 

DATA PRODUKSI BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN TAHUNAN

KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018
(Dalam Satuan Kuintal)
Komoditi Kecamatan
Sebawi Sambas Sajad Sejangkung Subah Galing Sajingan B Tlk. Keramat Tangaran Paloh Jumlah
Alpukat - - - - - - - - - - 7,00
Belimbing - - 9,00 2,00 179,60 - - - - - 663,10
Duku/Langsat - 110,00 16,70 - 395,00 - 197,00 - - 15,00 1.526,70
Durian 1.475,00 2.862,00 134,00 35,00 1.015,00 77,25 2.323,00 - - 1.615,00 15.253,25
Jambu Biji 80,00 18,00 7,00 1,00 201,20 - - - - 18,00 686,50
Jambu Air 44,00 5,00 6,00 5,00 1.072,75 - - - - 28,00 2.192,75
Jeruk Siam 72.364,00 37.555,56 63,54 379,00 93,00 535,40 56,10 5.914,00 2.615,00 170,70 1.070.966,70
Jeruk Besar 127,00 65,00 4,00 - 26,94 12,50 - - - 8,00 2.095,63
Mangga 52,00 44,00 4,00 25,00 129,00 - 22,00 152,00 - 156,00 60.604,96
Manggis 46,00 85,00 1,00 1,00 8,00 29,00 - - - 7,00 231,00
Nangka/Cempedak 12,00 2.232,00 78,00 8,00 175,00 500,00 61,00 165,00 - 165,00 5.715,00
Nenas 64,00 11,00 113,60 3,00 6,00 58,00 55,00 241,50 - 1.530,50 6.077,24
Pepaya 367,00 47,00 141,00 5,00 251,00 76,72 345,26 - 99,50 451,00 5.616,48
Pisang 83,00 200,00 968,00 40,00 234,00 97,68 502,00 26.587,00 930,00 2.453,15 82.674,83
Rambutan 890,00 487,00 20.720,00 1.575,00 658,00 960,00 92,00 3.500,00 - 340,00 32.256,00
Salak 8,00 20,00 11,00 - 62,00 - - 34.522,00 - - 34.773,00
Sawo 76,00 4,00 4,00 1,00 46,40 - - - - 24,00 17.764,10
Sirsak 41,00 15,00 28,00 3,00 - - - 9,00 - 17,00 367,70
Sukun - 132,00 - - 35,00 - 7,00 - - - 594,20
Melinjo - 4,00 6,00 - 1,94 - - - - - 182,94
Petai 62,00 249,00 1.084,00 100,00 483,50 813,50 132,00 17,00 - 169,00 4.189,25
Jengkol 40,00 141,00 220,00 12,00 158,00 - - - - 41,00 1.249,00
Buah Naga - - - - - - - - - - 1.591,00

lokasi kantor DPMPTSP Kabupaten Sambas

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…